აქცია

აქცია ახალი აბონენტებისთვის!

21 ნოემბრამდე, მოქმედებს აქცია, რომლის ფარგლებშიც, ქსელში ჩართვა უფასოა. აქციის ერთადერთი პირობაა ის, რომ ქსელში ჩართვის მომენტში, უნდა გააქტიურდეს პირველი თვის მომსახურება – სააბონენტოს, 13 ლარის და მიმღების ქირის, 3 ლარის გადახდით.

მიმღები მომხმარებელს დროებით სარგებლობაში გადაეცემა.

ჩართვიდან 30 დღის შემდეგ, მას შესაძლებლობა ექნება, ისარგებლოს 9-ლარიანი პაკეტით ან, გააგრძელოს სტანდარტული პაკეტით სარგებლობა.

9-ლარიანი პაკეტი

სტანდარტული პაკეტი

შეკვეთა შესაძლებელია რამდენიმე გზით:

შეუკვეთეთ მიმღები მოწყობილობა – ისარგებლეთ სახლში მიტანის უფასო სერვისითა და უფასო მონტაჟით

ქსელში ჩართვის სტანდარტული პირობა

თუ აბონენტს სურს, მიმღები მუდმივ საკუთრებაში ჰქონდეს, თავდაპირველად, საჭიროა 119 ლარის გადახდა. ამ თანხაში შედის ქსელში ჩართვის საფასურიც და პირველი თვის სააბონენტო გადასახადიც. ყოველ მომდევნო თვეს აბონენტი მხოლოდ 14 ლარს გადაიხდის. სააბონენტოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, გაითიშება მხოლოდ დიჯიტალ ტვ-ის პაკეტში არსებული არხების მაუწყებლობა. ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხები აბონენტს შეუფერხებლად მიეწოდება.

სატელევიზიო არხების საბაზისო პაკეტში 41 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.