აქცია 1 აგვისტომდე ჩაერთე 10 ლარად და მიიღე მიმღები მოწყობილობა

აქცია

აქცია

დიჯიტალ ტვ-ის აქციაში ჩართვა სულ რაღაც 10 ლარად არის შესაძლებელი. მიმღები დროებით სარგებლობაში გადმოგეცემათ. აქციის ერთადერთი პირობაა, პირველი თვის მომსახურების გააქტიურება, სააბონენტოს – 12 ლარის და მიმღების ქირის – 3 ლარის გადახდით.

სტანდარტული პირობა

თუ გსურთ, მიმღები მუდმივ საკუთრებაში გქონდეთ, მისი შეძენა სულ 99 ლარი დაგიჯდებათ. ამ თანხაში შედის ქსელში ჩართვის საფასურიც და პირველი თვის სააბონენტო გადასახადიც. ყოველ მომდევნო თვეს მხოლოდ 12 ლარს გადაიხდით.
დიჯიტალ ტვ-ის საბაზისო პაკეტის სტანდარტული სააბონენტო გადასახადი 12 ლარია. მიმღების დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაში, ამ თანხას ყოველთვიურად ემატება მიმღების ქირა, 3 ლარი.
სააბონენტო გადასახადის დარიცხვა დაიწყება ქსელში ჩართვიდან 30 დღის შემდეგ.
 
სატელევიზიო არხების საბაზისო პაკეტში 23 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ქართული არხებიც. ციფრული მაუწყებლობის ოპერატორი, რეგიონებში, ადგილობრივი არხების მაუწყებლობასაც უზრუნველყოფს.

აქციის ამოწურვამდე დარჩა: