სპეციალური შეთავაზება რაჭას – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ რაჭის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება გურიას – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ გურიის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება ქვემო ქართლს – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ ქვემო ქართლის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება შიდა ქართლს – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ შიდა ქართლის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება სამეგრელოს – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ სამეგრელოს რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება აჭარას – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ აჭარის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება იმერეთს – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ იმერეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება მცხეთა-მთიანეთს – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

სპეციალური შეთავაზება კახეთს – სატელევიზიო არხების პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ კახეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტებს 8-ლარიანი პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ – 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს 8-ლარიან პაკეტზე.

სატელევიზიო არხების 8-ლარიან პაკეტში 15 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ღია ეთერით გავრცელებული ქართული არხებიც.

8-ლარიანი პაკეტი

დიჯიტალ ტვ-ის პირველი აქცია

ჩაერთე ქსელში 10 ლარად

დიჯიტალ ტვ-ის აქციაში ჩართვა სულ რაღაც 10 ლარად არის შესაძლებელი. მიმღები აბონენტს დროებით სარგებლობაში გადაეცემა. აქციის ერთადერთი პირობაა, პირველი თვის მომსახურების გააქტიურება, სააბონენტოს – 12 ლარის და მიმღების ქირის – 3 ლარის გადახდით. სააბონენტო გადასახადის დარიცხვა დაიწყება ქსელში ჩართვიდან 30 დღის შემდეგ.
დიჯიტალ ტვ-ის საბაზისო პაკეტის სტანდარტული სააბონენტო გადასახადი 12 ლარია. მიმღების დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაში, ამ თანხას ყოველთვიურად ემატება მიმღების ქირა, 3 ლარი.