აქცია

ჩაერთე ქსელში უფასოდ!

დიჯიტალ ტვ - ის ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უფასოა. მომსახურების გასააქტიურებლად, აბონენტი მხოლოდ პირველი თვის მომსახურების გადასახადს - 15 ლარს გადაიხდის. მიმღები მოწყობილობა მას დროებით სარგებლობაში გადაეცემა.
დიჯიტალ ტვ-ის საბაზისო პაკეტის სტანდარტული სააბონენტო გადასახადი 12 ლარია. მიმღების დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაში, ამ თანხას ყოველთვიურად ემატება მიმღების ქირა, 3 ლარი.

სპეციალური შეთავაზება აჭარას - რეგიონული პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ აჭარის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტები 40-მდე არხს თვეში მხოლოდ 8 ლარად მიიღებენ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ - 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს რეგიონულ პაკეტზე.

სპეციალური შეთავაზება იმერეთს - რეგიონული პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ იმერეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტები 40-მდე არხს თვეში მხოლოდ 8 ლარად მიიღებენ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ - 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს რეგიონულ პაკეტზე.

სპეციალური შეთავაზება მცხეთა-მთიანეთს - რეგიონული პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტები 40-მდე არხს თვეში მხოლოდ 8 ლარად მიიღებენ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ - 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს რეგიონულ პაკეტზე.

სპეციალური შეთავაზება კახეთს - რეგიონული პაკეტი 8 ლარად

დიჯიტალ ტვ კახეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სპეციალურ აქციას სთავაზობს, რომლის ფარგლებშიც, აბონენტები 40-მდე არხს თვეში მხოლოდ 8 ლარად მიიღებენ. ქსელში ჩართვა, აქციის ფარგლებში, უფასოა. მაუწყებლობის ჩასართავად, აბონენტები პირველ თვეს სატელევიზიო არხების სრულ პაკეტს გაააქტიურებენ - 15 ლარად.
პირველ თვეს, აბონენტი სარგებლობს სრული პაკეტით, მომდევნო თვეებში კი, ირჩევს, დაიტოვოს არხების სრული ჩამონათვალი თუ გადავიდეს რეგიონულ პაკეტზე.

დიჯიტალ ტვ-ის პირველი აქცია

ჩაერთე ქსელში 10 ლარად

დიჯიტალ ტვ-ის აქციაში ჩართვა სულ რაღაც 10 ლარად არის შესაძლებელი. მიმღები აბონენტს დროებით სარგებლობაში გადაეცემა. აქციის ერთადერთი პირობაა, პირველი თვის მომსახურების გააქტიურება, სააბონენტოს – 12 ლარის და მიმღების ქირის – 3 ლარის გადახდით. სააბონენტო გადასახადის დარიცხვა დაიწყება ქსელში ჩართვიდან 30 დღის შემდეგ.
დიჯიტალ ტვ-ის საბაზისო პაკეტის სტანდარტული სააბონენტო გადასახადი 12 ლარია. მიმღების დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაში, ამ თანხას ყოველთვიურად ემატება მიმღების ქირა, 3 ლარი.

ქსელში ჩართვის სტანდარტული პირობა

თუ აბონენტს სურს, მიმღები მუდმივ საკუთრებაში ჰქონდეს, თავდაპირველად, საჭიროა 99 ლარის გადახდა. ამ თანხაში შედის ქსელში ჩართვის საფასურიც და პირველი თვის სააბონენტო გადასახადიც. ყოველ მომდევნო თვეს აბონენტი მხოლოდ 12 ლარს გადაიხდის. სააბონენტოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, გაითიშება მხოლოდ დიჯიტალ ტვ-ის პაკეტში არსებული არხების მაუწყებლობა. ქართული არხები აბონენტს შეუფერხებლად მიეწოდება.

სატელევიზიო არხების საბაზისო პაკეტში 23 მაღალრეიტინგული არხია. დიჯიტალ ტვ-ის მიმღებს, ასევე, შეუძლია, მიიღოს ქართული არხებიც. ციფრული მაუწყებლობის ოპერატორი, რეგიონებში, ადგილობრივი არხების მაუწყებლობასაც უზრუნველყოფს.