როგორ ჩავერთო?

ქსელში ჩართვის პირობები

დიჯიტალ ტვ-ის ქსელში ჩასართავად, მხოლოდ მიმღები მოწყობილობა და დეციმეტრული ანტენაა საჭირო.

31 ივლისის ჩათვლით, მოქმედებს აქცია! აქციაში ჩართვა მხოლოდ 10 ლარად არის შესაძლებელი. მიმღები დროებით სარგებლობაში გადმოგეცემათ. აქციის ერთადერთი პირობაა ის, რომ ქსელში ჩართვის მომენტში, უნდა გააქტიურდეს პირველი თვის მომსახურება, სააბონენტოს – 12 ლარის და მიმღების ქირის – 3 ლარის გადახდით.

თუ გსურთ, მიმღები მუდმივ საკუთრებაში გქონდეთ, მისი შეძენა სულ 99 ლარი დაგიჯდებათ: ამ თანხაში შედის ქსელში ჩართვის საფასურიც და პირველი თვის სააბონენტო გადასახადიც. ყოველ მომდევნო თვეს, სააბონენტო გადასახადი 12 ლარი იქნება.

საბაზისო პაკეტის სტანდარტული ღირებულება 12 ლარია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმღებს დროებით სარგებლობაში მიიღებთ, სააბონენტო გადასახადს, ყოველთვიურად, დაემატება მიმღების ქირა, სამი ლარი. ჯამში, ყოველი თვის დასაწყისში, გადაიხდით 15 ლარს.

სააბონენტოს გადახდისა და მომსახურების შეზღუდვის პირობები

სააბონენტო გადასახადის დაფარვა შესაძლებელია დიჯიტალ ტვ-ის სერვისცენტრში, სწრაფი გადახდის აპარატებიდან და ბანკების სერვისცენტრებში. გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ქართული არხები არ გაითიშება, თუ მიმღები თქვენს საკუთრებაშია. თუ მიმღები დროებით სარგებლობაში გაქვთ, სააბონენტო გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში, უცხოურთან ერთად, ქართული არხებიც გაითიშება.

თუ ვადის ამოწურვამდე (ბოლო გადახდიდან 30 დღის გასვლამდე) ანგარიშზე არასრულ თანხას შეიტანთ, მაუწყებლობა თანხის პროპორციულ პერიოდში გაგრძელდება. სააბონენტო გადასახადის დაგვიანებით გადახდის შემთხვევაში, არ გერიცხებათ ჯარიმა.

თუ ბოლო გადახდიდან ორი თვის (60 დღე) განმავლობაში არ გადაიხდით სააბონენტო გადასახადს, თქვენი ანგარიში დეაქტივირდება. ბარათის აღდგენისთვის საჭიროა ხუთი ლარის გადახდა. დეაქტივაციამდე რამდენიმე დღით ადრე, თქვენ მიიღებთ გამაფრთხილებელ შეტყობინებებს, როგორც მობილურ ტელეფონზე, ისე მიმღებ მოწყობილობაზე.

კომპანია დროულად შეგახსენებთ გადახდის თარიღსა და გადასახადის ოდენობას, ყოველ ჯერზე, ვადის ამოწურვამდე.

ამ ეტაპზე, დიჯიტალ ტვ-ის სიგნალი  22 სამაუწყებლო პუნქტს მიეწოდება

# არხი სიხშირე
1 თბილისი 28 530
2 კოჯორი 28 530
3 თელავი/ცივი 28 530
4 საგარეჯო 28 530
5 დედოფლისწყარო 47 682
6 ყვარელი 28 530
7 სიღნაღი 47 682
8 დუშეთი 28 530
9 გორი 28 530
10 ხაშური/ბეკამი 28 530
11 ზესტაფონი 41 634
12 ქუთაისი 41 634
13 ჭიათურა 41 634
14 საჩხერე 41 634
15 ჩოხატაური 41 634
16 ბათუმი 36 594
17 ზუგდიდი 36 594
18 ფოთი 40 626
19 ბორჯომი 28 530
20 ახალციხე 41 634
21 ბოლნისი 36 594
22 მარნეული 28 530